درباره من

سوم دي ماه 1331 در تهران متولد شدم. پس از اتمام دوران دبيرستان به خاطر علاقه اي که به پرواز داشتم به نيروي هوايي پيوستم. در ادامه به آمريکا اعزام شدم، در بازگشت به ايران اولين پروازم را در تاريخ 18/3/53 انجام دادم و با آغاز جنگ تحميلي، به صورت شبانه روزي در مناطق جنگي پرواز داشتم و افتخار كسب مدال طلاي بالاترين ساعات پرواز را به دست آوردم. به دليل سكته قلبي و عمل جراحي باز كه ... ادامه
تبليغات
وبلاگستان
باقي قضايا
  نمایش اقتدار کشور

https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pg3Q9Bz15W1plOqFMN0CoIuWIruzGV5JLQlF_YS8PTQqkeOWXMY6J8tAd1neWgSy8jL-0oI6uG60/A---1.jpg?psid=1

https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pg3Q9Bz15W1plOqFMN0CoIuWIruzGV5JLQlF_YS8PTQqkeOWXMY6J8tAd1neWgSy8jL-0oI6uG60/A---1.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1p4c_KJ9EB8wgdvFF97UGF31v-xInyOZ5QFHPd1vtP1jVrpqTXXgW7-Ai6ZnOhq2uJnyrCVvg_pZ4/C---1.jpg?psid=1

کليد واژه ها : واحد مرکزي خبر + محمد رضا حياتي + اقتدار نظامي + موشک اس - ۲۰۰ + جنگنده رادار گريز فاطر + موشک ضد زره دهلاويه + موشک خليج فارس + پرنده اسکن ايگل + موشک هاي دوربرد + ناوشکن جماران - ۲

به نام ايزد پاک سرشت و با درود به خاک کهن ايران زمين و پرچم مقدس اش و عرض ادب و احترام به هموطنان گرامي به خصوص ياران و خوانندگان همدل و صميمي و دلاور مردان نيروهاي مسلح و ارتشيان قهرمان مطلب اين پست را تقديم حضورتون مي کنم . اميدوارم مورد قبول قرار گيرد .

بهانه اي از روي ذوق و غرور ...

چند شب پيش وقتي " محمد رضا حياتي " مجري محترم واحد مرکزي خبر در گزارشي مستند به بخشي از اقتدار و توان نظامي کشور اشاره مي کرد ، به عنوان يک ايراني خيلي احساس غرور و افتخار کردم . و  از اين که سال گذشته دلاور مردان غيور نيروهاي مسلح ايران با تلاش شبانه روزي خويش دستاورد هاي ارزشمندي را به افتخارات نظامي ايران اضافه کرده بودند خيلي خوشحال شدم . و از اون جايي که بر اين باورم خيلي از دوستان و خوانندگان محترم تارنمايم در گشت و گذار و سفر هاي نورزوي هستند ، تصاوير  گزارش ياد شده رو منتشر مي کنم . تا سندي باشد براي آيندگان و نسل هاي بعد .. کلام اخر اين که خوشحالم نخستين پست سال جديد رو با مطلبي در باره نيرو هاي مسلح قهرمان ايران اغاز مي کنم .

 اقتدار ...

https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pytNwRf4Zsq0NXgydPQIgd3WO1qFsQsCstXvZZf9c2rz799mf46C2q4O1rmzHltUVRf5F0dNYpEo/0015.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pytNwRf4Zsq1gWAO4jX3DCZe3voaNghzoedX-oWwsCR_pXTJCuFuJ4zcjo1LrJVCE-Gwi4JTeEEM/0017.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pN-dDuwLAq3cw6msF4kvNCGTQFmeW2T0hKNyiBAVMijrSciQ-KUV_LGXe6KeJi5dyuGPaoI3q2HM/0019.jpg?psid=1https://fzsquq.bn1.livefilestore.com/y1pGO1EMm7jPL0ZUNjDuoMmUx7g2b1YXL4RQdvnCD8v48gSXOQv_LeJHfl7spwEtvbr0xxIYLVBifY/0013.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1p7CcXItmSojzbVPKWze2QDj-Kl6FdokJdtCVARvKgCBYTzkOf2Bnvpc7BzcfPbZyOBHiweoQgvMo/0021.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pN-dDuwLAq3ds0tw9FIb92wKT7mX-PKSLHLEKChEsIu51LCLjSMk2I-LtXXj0CEA-rdp_qkODMZ0/0022.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pBXbZv0AIFtwMDawIcXj_KJrjIpQv8OdIl1DUhUMA4Y1TeYcnoSYmfT_tP8At3Pq0I-Z4Bu9YkGY/0023.jpg?psid=1

سامانه موشکي " اس - ۲۰۰ "

https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1p04ONjcg7IeNl3BtEawjizKYUYPTNKAUI9VICKf7QestyZajwVuuQwMhov4QMgheMFMdpd7dHGw0/0037.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pgj3ynEf6TT4tywzprAoqHLo7ZJaxAxvmf3t5UXIu7irPPfxTcUfIdm6r0ammcbCKIOSId_-gbN8/0041.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pms8lxU1A508UOWPM3794CAXa4kjBzJynmcsw3nNjPAMhT7DqQG33UqP8p6eY410yl8jLn3omeB8/0043.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pSPa9WrZubWSpgszCHm5DRHJhx-oe5SGrrKQanwEibKk-V-QlQ5Q_81Ss7lYxDboofFNKXR4guE8/0027.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1p9TDGDKK_EIekS8rt83oX4cwriv1KxQCTFKWgnaeLgK9b5FY9MUS1o0g_9NV2FGCym2gL8bAZM8c/0031.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pEMHw2_6YomAzE89e8lrCZiV-3s2M3OIzSFqFtBFu_5yC0uGKGyE27Uz0ePeReL1wz5oldG_tcLM/0032.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1peKBu8d6Gu01zpSRjTyKCBzS0Dsjd6QsswZYMFrdcx6vsg72kPfjuvQlUZ7-d6xhvbFD4ym7MbE8/0034.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1p_UOnGYV9DfULj_-74fmeOq-KKZ1OBed_eROuq3d_lKWuKlf5GkV6sxsCKyeqOLpiZQL5nwPiXUo/0035.jpg?psid=1

" قاهر " جنگنده رادار گريز ايراني  

 https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1p4PC0r_OV9nIbTuJM0TNYUMscPlST3qUQa5rw75Xgv95_iJc-QVaD9PFFQlyoVm--sB_mfUkvwUY/0044.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1p6U0GmJo80R_G7x92NSjR9H7WlfcLg2Q3VW1fVGpAlVrHSmZE0R585EjKNEVKMlG2HangOurZstU/0046.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pBGZkOsFinURhvVYv7Vd233YbnGpygBjzKmkhx0e593ddabwF4zvT40KUdhRnT_r3IW6dLe_hleg/0048.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pldb9b8RiUrxMBIZoFqT5LDxawYXsC-KUwUBS_a2w0LQOTs71CHmn_gmWdBVpzL-ZrS5S9j52vt4/0050.jpg?psid=1

اقتدار پرسنل شجاع نيروهاي مسلح

https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1psU3jGziBfeXR0gx8v8u9foDalQBA9i18_X94tvO0sIhA02YvCYcZD5DurmnZSvPJh3YcmtotXi0/0063.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1p8euYFzMwy1gfGcOQN5nTpI0PMnWJESyM7zb1K8N_aCwMiVau_1_t9E2nMKOpNT9XLIRmW62Zc74/0059.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pNTOGWd0_KuCgH2gvn1dSZXVtwAV6fxIRIbMeUVWouvR6Z8DUJxe0bcuIYCUHa2Z9CYrqShzsFrk/0051.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1ppVXfCOooHgKP4yktKfCvpKqRhb620w4GWUv74LKb1Pp5PRR1XW6_m2K6I3c5-SQJdbaRLPoOPv0/0061.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pz9dT2YsOihBXhT3_tHo_Hqigm9_WXAPxMgE0WIOu2Qqe7GAY_nIKIRJ6vEhElTDi3M8lrhIZl5s/0062.jpg?psid=1

موشک ضد زره دهلاويه

https://ezrmoa.bn1.livefilestore.com/y1pXrKtz0w8sNTbfXj4ysbIA6xAWGs_pnFeAiEZfs9PKalB-6iPNDrgvoCOyXpGvpBxFisIDKfLB98/D--1.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1p6CPQT8ArK8ho2X07JV5UpNrLK-ortyX8uWwlb3HlXGqCW4xUFaLOMR6OQIxFjDmlKTRokWRxe5M/D--2.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1p6CPQT8ArK8i1oeawncQsZ-mUTJJQiiLRWS7rVxMNHKSvwE7UuxBt2ikUFL5Mv74f14VUVtbmuFM/D-3.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pzq-KpENYnYhOBkuXFnarzXC3Bc7IQdxOaV6aBD5fivOQ8YA4Qtc5VY8FRLAlV9fmG15K4Y79VPI/0065.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pwvJFVVi3cKC13ecLa5aOZmCP4AoVzKU5Bi4xt0UTQiQBpXavbYr6C8XzNqEZYFvbYdJT9SGgWoM/0066.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pfgKXiMzKEJ_L-vgLvO85PQsmyNMkbWhldDnLunOnZ-sBrYk8EXQ4e7E549Yyjpi39Uk00wq1EXI/0067.jpg?psid=1

 موشک " خليج فارس " شکارچي شناور ها

https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pZPtwE_WNnnoAnLDtMgfLha6pWjbGWWtMCGt6UmH1GGOlgIpnhi8nHIslf4zG_MAKbHsPId7qAlo/C--3.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pEjAlPXcsrjFbpyxvjNu3baREhkZNr027sHq9fIQ8vpMJQdymmWo8t-6fXD8t1PXp7QaT-OvX7ZQ/C--2.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pLVbaud7Nuxa-5dG80eyOqF4C3kgjfxDgQs8tfNTxoc_Z99tcAPlhESh3_xNtOh-M7twTyrxhlVA/E--1.jpg?psid=1 https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pLVbaud7NuxZbmYXVQOrM8Rrw3ZPS9j1tl6PC3YEjzEOV1qJMq8zhZGUkiWuDN5nbpUcOPXhck54/E--3.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1p0y67gHvAZ2tn8bgKkTrqb-R02nQ8vP3PIIB2AGgiNi9pds1w9xt814AojDK7BJB88CkAxHnP_f0/0073.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1p_3K3GfzFDGDYqR7phptk6_9d_aDZ1NtsAglweLuWPmK5r6sgQxIe14CXgVExQzOYk-lkevkDdaA/0074.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pNea49-ayzLDZHkR0HYSIFxdqjV2go-zRr7nlGXlcs1lzxnPEISWZ5l6XQSo0wVMvdtCvlI_yOBk/E--5.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1phqUoa4slTLje6LuTCeOe0WCJFPgHECQ2NNMSzgdofTB6aA_upPFXBf8Qlr57hZZvubHkiBFTxXM/E--4.jpg?psid=1

پرنده اي در ابعاد عقاب بنام " اسکن ايگل "

https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pKfbeYjToOWXnH4hAZL3IYweESeDq0dLDV5iKCTqnETkoKmGW46quK625K47tr9pK3UgKwUaK33o/F---5.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pTwpjlNx4iPCraJEpR-9s3lbL2ngMYWA8OyBFxCxnQA57hY0lIxm6esZie4HzB2s4IGb04uxrECE/0083.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pMv3IE6G5Afq09dA1aQqj9jzgkM5kNw5-d-lKEj44vdXC9T7ZvndMYcOmnLh1Q4R_6W2h14LotL0/0087.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pUsXMLte3uEnpXgVG_T4ASnWAcGLPJgJX59Yuc1rg_AHUCGY665PjZomR5uM5mXGR72BcUgdxJS0/0084.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pTwpjlNx4iPCraJEpR-9s3lbL2ngMYWA8OyBFxCxnQA57hY0lIxm6esZie4HzB2s4IGb04uxrECE/0083.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pFlXMsny30s7FKbz74f4YMXzSgiEh7W-0vOvQZNHyRkOhrbiwShjWLgI7xJ9QAORxjtRZunBnsqc/0086.jpg?psid=1

آزمايش نقطه زني موشک هاي دور برد

https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1p7JGUXMCaq7ZRRWSoVycJp0uYiCSG3xrEXmIfX15-BBOJ8XPJkdqrjtgX6G-b-66rBWkhq8eBad8/0100.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1p5Uj2xu4lITH8cz8btsDU0FgHx-muEeUr5J8kOB0OAcacsilOjnN_644aWL8YzNt8-fC5tizqBnM/G--6.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pA8qs6S5kXZZ4Asctf5OVzdnhk4zgcq-eJr7I1WuBr7u6Fu25tlbX66kY5wV7SbIMYIXcezWhK18/0097.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pX251OlbfvezoiGykpORQgD_Iv12DJ-aD3wnGJHE9_p_URZRWP2UY8RZoeaU00Vp4Yz2pxW217NE/G---2.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1p2jrF-mfgMSHDG5ztEwiUwIsIzp4vN7E0PQYJtDKIZ5wo63PTvPTP0AL8B4T9j3_fQCfZj070cPk/G---1.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pd7s79RIg7S7zBmPh2vpxpFvQaF_RciTg2BT59TG1h2_lzWGTSF6BvbYJ58eOMqrIbt5gMeHR0Ow/G---6.jpg?psid=1

به آب اندازي جماران - ۲

 

 https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1ph_4iPYFTyoPNZQp7UCNM7soNA54P7rRN4dC1SvEGTDmwUBu5f3fDM9gHFaY5bmJK2qoSwopyUpc/0103.jpg?psid=1

https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pLn-3UeqbXQ7JdWumtVGnzR7xyt7528SKMuB8MibpAoYRCP0k8tegBGu3Xq8ecDFBLn9AS5tJBJ4/0104.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pUCJc2GTQwIooRKNUjTUWT974v_VdqmPXpbzJBspEzKjQAXp4OoTv3jj0EXJ6S9GwJ71TZqffo3U/G---9.jpg?psid=1 

https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pcEJZflEcjQ1uuNohvhlppTOUEoI1VfXLADtqxAI1O5_5-kONB3gaQs6npVcT3XYO04i5lsu_ZBI/0108-copy.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pULt1GydI7n_QoySWciUayCOFBKoqyKx7dxJKGfyyEXpaKX3TG2Y67Ngz0Lqhc4z0LlQ8FWy1CK0/G---7.jpg?psid=1https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1poWfB87pYZ5xYXFPs63LMpZBdPuMM74EIP-CAKyG50qkM_Q0xD-Vd6ixxItO7Y_IxnHWVv0BjPo8/G---8.jpg?psid=1

سپاس از آقاي حياتي به خاطر خبر هاي خوش ..

https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1p0nYUgXVzSQsKVMuOjEsa6EjikbYwVt8BPFuxDo5GI63m6GtiztxuhzvSA7n2eFesdPDt_Yn5j6M/G---10.jpg?psid=1 

از اين که نوروز امسال رو با خبر مسرت بخشي آغاز کرديم ، ان را به فال نيک گرفته و آرزو مي کنم در طول سال بارها شاهد شنيدن اخبار افتخار اميزي ديگري از زبان اين مجري توانمند کشورمون باشيم .

https://fjsquq.bn1.livefilestore.com/y1pSZl1FecRp0XlSng03YzmJoydkWxZMgnOQDu63k3zrwP6XJyA8Lg-lFoCiDIE5tAYBLpNeayMZUs/G---11.jpg?psid=1

 و کلام اخر اين اين که .. ظاهرآ اين مجري پر تلاش واحد مرکزي خبر با درجات و عناوين نظامي آشنا نيست !  همين چندي پيش سردار مومني رو " سرهنگ " خطاب مي کرد ! بماند که آرزو به دلمون موند اين خانم عزيز هنگام گفت و گوي هاي رو در رو با پرسنل نظامي ،درجه اين عزيزان رو خشک و خالي صدا نزند ! چنان فرماندهان زحمتکش پليس راهور را در مراکز مختلف " سرهنگ ، سرهنگ " خطاب مي کند که هر کي ندونه بلانسبت آقايون انگاري " گماشته " اش رو صدا مي زند ! من قبلآ هم در همين سايت اين نکته رو تذکر داده بودم .

https://s0t26g.blu.livefilestore.com/y1p8oFwifmvSNlgvjP74kMROe-Y268Hq5JtBkMCY4ZdvsbKpSD9hia2JfCPWBK_RkkROAmSc0vjOLt1-x00xr8EhH9MjoFxMlZu/autumn-3.jpg?psid=1

 

در پناه ایزد منان پاینده و جاوید باشید .

بهروز مدرسی .

 ای میل : Behrouz.journalist@gmail.com

https://www.facebook.com/behrouz.modarresi  : فيس بوک 

این پست ساعت ۲۰  به تاریخ ششم فروردين۱۳۹۲ پایان یافت .

 

 

 پاینده و برقرار باد ارتشیان دلاور و قهرمان ایران  

 

https://6gbplg.blu.livefilestore.com/y1ps-jfqiqH-2TZSbcWqT96YQTEeDDc0CiU64lTC2Tp28OtrraMr8kSS5lCWubJ5lIjD-HjkSM1A_7ZyBZcgU7QXe6gwwtppLpt/4.jpg?psid=1

     آرشیو وبلاگ اینجا 

- تعداد بازديد
  • 7705
  • مرتبه

     
    Copyright 2007 by Behrouz Moddaresi | Design by WebStudio | Powered By Movable Type 3.35