درباره من

سوم دي ماه 1331 در تهران متولد شدم. پس از اتمام دوران دبيرستان به خاطر علاقه اي که به پرواز داشتم به نيروي هوايي پيوستم. در ادامه به آمريکا اعزام شدم، در بازگشت به ايران اولين پروازم را در تاريخ 18/3/53 انجام دادم و با آغاز جنگ تحميلي، به صورت شبانه روزي در مناطق جنگي پرواز داشتم و افتخار كسب مدال طلاي بالاترين ساعات پرواز را به دست آوردم. به دليل سكته قلبي و عمل جراحي باز كه ... ادامه
تبليغات
وبلاگستان
باقي قضايا
  راهی برای نجات در اخر دنیا !

https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pQpl6TTt-BgHfTBeKVOnXcT_VMD8kjvjmrbfyIO0NYf5hIDCW-nbgB6umPuaRWKb6fXskPtBphPI/doomsday_bunker_01.jpg?psid=1

https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pQpl6TTt-BgHfTBeKVOnXcT_VMD8kjvjmrbfyIO0NYf5hIDCW-nbgB6umPuaRWKb6fXskPtBphPI/doomsday_bunker_01.jpg?psid=1

کلید واژه ها : پیش بینی پايان زمین + حفظ جان + پناهگاه هاي امن + سازمان ناسا + تصاوير جان پناه

مقدمه اي براي اغاز

 همه ما کم و بيش شايعه پايان کره زمين رو شنيده ايم . بعضي ها تعمدآ به ان شاخ و برگ اضافه دادند . بعضي آدم هاي سودجو از چين و ماچين گرفته تا سرزمين يانکي ها هم حسابي از اين شايعات سود برده و با ساخت جان پناه هاي گوناگون براي سرمايه داران ترسو ، حسابي به مال و منال رسيدند ! حتمآ مطلع هستيد که کل ماجرا شايعه اي بي اساسي بود که از يک پيشگويي قديمي نشآت گرفته بود . و سازمان " ناسا " در بيانيه رسمي اش اين پديده رو علمي ندونسته است ! جالبه بدونيد بعضي از همين سودجويان از خدا بي خبر در بيانيه ي سازمان فضايي هم دستکاري کرده بودند تا مردم رو بيشتر ترسانده و حسابي سرکيسه شون نمايند ! در اين رابطه دختر بسيار عزيزم " سحر " عکس هاي جالبي از نصب يکي از سنگر هاي مجهز زير زميني برايم ارسال کرده است که از او تشکر مي کنم . اما پرسش اين است .. براستي اين پناهگاه ها ايمني لازم براي حوادثي چون ناهنجاري هاي کره زمين رو دارند يا خير !؟ البته خيلي از کشور ها از جمله آمريکا ، به فن اوري هاي جالبي براي زندگي . حفظ تسليحات نظامي خود در اعماق زمين رسيده اند .. تصاوير زير گوياي بخشي از اين تلاش است :

 https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pwhBabv9QMwwxTJxCBYCswJhtlC81GwsxKt3SuzH5NcUznSDMV_YXsqfQmh-8W4pCbfdKVZPtTXE/doomsday_bunker_01.jpg1.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pIMTxoxzqlNDNFCKj83httLI-zNpFWWkMrc9GyiLn3MLmRLDt5WCUmu7B2FMnUAmf8PF5AjNatL8/doomsday_bunker_02.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pdPmZY0d1j9l-eq6u7bImOuAEQk4QygBL8g0zR5B2_Ri7YgmdCRiXNIvVna8o5tJOLoqEWUHfYPs/doomsday_bunker_03.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pXxhtJRzVdkAfJh68KpuOcSj9SHToNRmbS9wZqq2k-tWp92ACjXdwg7G1uKLLEi-bnllhTXbrE3I/doomsday_bunker_04.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1p67ta1uU0NWuWvj5zEM71pIcLokdf5KGVAys9T8wG-KFOq_d2LvUp5dVO7piMMU9pYQBwsbR1_rw/doomsday_bunker_05.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1p67ta1uU0NWvgYlyxx925h1aP98DoT4dqk94fZbZq_XkmCu1AbANM5Q2kvcj9sgyXwJDv-6kq1R8/doomsday_bunker_06.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pZW8j2rLJdOXedGVVcLm2oeSkjmFAaHE7as9d4uIfHtuwcxXPjodB9k6sYQYAvFIrISSVqk1iaDE/doomsday_bunker_07.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pkOfHhj5mjrtdZ4jif1oL1qZ96uuWZ10UC9H8T7Sv4SzSOGIfZWBKC4t4VeUJvn5wM0tCZKoUIIE/doomsday_bunker_08.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pDd5af238O38m9eAS8EYGVv3XMuRmiEWTSAVK4eK6-jCgBILRzIA7OZfKrtIOinAMcfwkQWCongQ/doomsday_bunker_09.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1paGV7KwjRVN3Z1-r_X50y3NxT2Tf75OaRJozcj8qjAw4Ei5mBEm2OQ0OTTL8EjQu1YE34kQ27Gag/doomsday_bunker_10.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pn435F-G91lqnHF_Jx0QMhiqUuNQSIqH7o2OXeGjK_q59vnX3caIXfafX9rDuC6szyS75QIgG3RY/doomsday_bunker_11.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pDd5af238O3_ve06HysLbaQNQfKSXOx43AQfeBBz0LQNCmkrmM2DVMji0UleF163mrT96hcIwSDs/doomsday_bunker_15.jpg?psid=1

https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pGhxedrtmAi2Gt6lE2TON92NNRombXdAqtqKK0MbFSk6i6UDXCTrCZGJ94mAYjIaCztIHOgEUlW4/doomsday_bunker_13.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pGhxedrtmAi1Ftlv3pExVrdrzO_4wKS9yynyq2gwEyFcA7jwQdWhyi5KERJ_oUAySVQ9zPFuecsA/doomsday_bunker_12.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pDd5af238O3_dZNrEudb8etKr0R03SGnLkSV6TZ7K0BF9iM2zwR-BPRUjNH4-kOP9NZdx3hmItwY/doomsday_bunker_14.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pDd5af238O3_ve06HysLbaQNQfKSXOx43AQfeBBz0LQNCmkrmM2DVMji0UleF163mrT96hcIwSDs/doomsday_bunker_15.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pTSpdpJLGnitHIiMgQyuB5cnAo3TG7V2N_CSspPb9mLMFxaxrgVVKUCinLnnrUVSCU3OE20MwB28/doomsday_bunker_16.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pQtPYvnVMyWuGEu26Alyb9RSiEu7eWzKWjSp_6lWrHkrkOfA-a18PrnBGFrS1sonYCHsIeJprkCo/doomsday_bunker_17.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pQtPYvnVMyWugzze-cC926YRgD6y-osRKvRn_u5IBZ4bsplpsFi1xG-3Yl7V0TBoO2WZN2P0lDeY/doomsday_bunker_18.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pff1fjig5y_iNN1wFMZ5XZBRRXQ8XH5Eq8ur_WuZLDHuBoMls48XfSdAzTI1nOJg8JXyVhHuU2B8/doomsday_bunker_19.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pThYazY0wED0sVlOzpDgwEU1c7BKQT5tNgnNcjEG-Mz1XWjEnMF0tfhCOu5QfwG6RqIe7G25JjEY/doomsday_bunker_20.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pyp6Upa0AwmZrIyFyTXizRW-QkcJorMqn14x_ScMUrhxCOAB-TIvASuR3mm064t8USwD4uVMb4cI/doomsday_bunker_21.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pDADW_hbkJjUmHlEcIpv3P2cqRLf5HAiFrumQR8utZklWgjG4HLgfMrE7wLN3UDjuyc1Fop1rqSI/doomsday_bunker_22.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pNAK1OT8jGP68CA2YGVkNjxtQhO_VZS1u21zV0JZHFzi5r-DE1BQlS-_qzMe1leLCoS68FM6DanE/doomsday_bunker_23.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1po92gmKM5Y-eU73uhEiyoKCn3wolUupK8500AkocAFD25GaRD36Trwxsur2rHXs2jdoVpBQhg7-k/doomsday_bunker_24.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pafvilAmT7ZvN811r4zhlJvhUDKDC5C4kS-tUcxw1mkFDKOqVm9yulwYQfUcAzwDPd3pz3CLsumg/doomsday_bunker_25.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1p54j3jIhfKNGd5ZBDDIAsTVbu-bM1nV0DrHDMQA1EaE0rr4au05kStOfdRDQKv_BFIzrIzlETJac/doomsday_bunker_26.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pPM-uX0RViFCnw9fgL7Y4MR8F6ILzu3oz3TxJQJzFwDCtGm387YDvJ1zNNuoiDgWBuYNQP5O4yjA/doomsday_bunker_27.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1p7CAgiiGqbK2uavGZH3y4i3eIdQp3T6mk4svRK7QA94YMDccLK1_h_X_eIg8kxQbbJJsnx8Llx0Q/doomsday_bunker_28.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1p7CAgiiGqbK3Lrb68dMoYXDRSg0TUjvTvrFb81L18vWkagI-VSrSo6GO2Taa0CQ0XTdGNFB_m4OY/doomsday_bunker_29.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pNMW-vgqryKhs_1Q5C0dsKiw9YWRvR-f5y0BYORSig1L-hpPQswYh58lb_Dwuk9lAOprM3nE6Oh4/doomsday_bunker_30.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pLivi3mHtVpdM07zRUsnRakZVtbkFp97vY9T3Z9YZKcE0FWVB7nQKdV4qhmBBZn_52WSZzvlOHto/doomsday_bunker_31.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pazIhJ1jg4aXcR9rqncRjIfkwoDpc6fF5OEGNFLI2GlBkdgVXqQrmK8eUh-H21EpbZlo1BF_MJQk/doomsday_bunker_32.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pI2iK578i3xhIVxmzF2OW5QzhF0j1IrdHYC8cBcpeMSyYkieQeeT4TaZ3y4GWLssng07SFMTm-KU/doomsday_bunker_33.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pI2iK578i3xgVN3BuplHGTPbVYCUzVF5SD_sAFSG6IeZSWdjwmdviZnzZaQOB2gMmR7O1m8oCh2w/doomsday_bunker_34.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pu2NfuILIkiKZXWF50nLyteWCc0c1BUSZUiwEcCuSghQrgDBjVWENR3fXhpQJD8L-HKimxl6Le78/doomsday_bunker_35.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pJGyxqskgglkRGCJ3JFtO9-m6HEq9nLY9SzN0q0Ff3g89Kty6IjBVBAmlAbOwq4ThN1LG0Ks-_Co/doomsday_bunker_36.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pJlcI2fhKHG3Up-KdA2jAKOnz4VpL9023DCv3ka4kt1p2ZEitPK80qN6BZaCjCNWNVEVopUiXHmg/doomsday_bunker_37.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pJGyxqskgglkC7wYASbAmHaaCfDMiuiMTXkvU69N0Wm3oRzVW4hqe0aVzLHJQc9xoxdqaagEe9Uw/doomsday_bunker_38.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pZ8O2-H8UMsOs4VMeKIe3tTqvAsBuK4LWSIpUlhwgMGf6ZdzD3S-eJ2_UgTC2olVkSzWPZkOXVGI/doomsday_bunker_39.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pCukypHZ-Kg4OvsAQsPtRks1BQPXB9MU6l5X4xBofJizmEKoi-ilLU9nNqIoOBEqewnq1mut3tx4/doomsday_bunker_40.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1ppzwgDKQoiM_t-sY9n1ey65WXeW0WP3pRj_-o3J_wmhmemKlvgKx2m87VljZeCVnT0KmmE1zbrfA/doomsday_bunker_41.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pHMHAnD8zDrANEa5-XSxLSCSYoFV4dasl8zrlfj5d9cSssY5K12vH1C6aQ9q3raGOgDqn2ChEvUI/doomsday_bunker_42.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pHMHAnD8zDrAnqzJ6ujN5HU4Bnrs2Y-3qsebiI-wcmamohXaWM1ovQ0es_uAxGgdV5bmQLpUda6w/doomsday_bunker_43.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pWWRbVZYOliKEtcWm943QBCfgaP-yzHHmw1j1q5sEidDsIUmMrSYs5xdm4G2jdjFe_cUJ3M2fnKs/doomsday_bunker_44.jpg?psid=1

 

در پناه ایزد منان پاینده و جاوید باشید .

بهروز مدرسی

ای میل : Behrouz.journalist@gmail.com

https://www.facebook.com/behrouz.modarresi  : فيس بوک

اين پست ساعت ۱۹:۴۵ دقيقه بتاريخ اول دي ماه ۱۳۹۱ پايان يافت .

 

 پاینده و برقرار باد ارتشیان دلاور و قهرمان ایران

مطالب مرتبط

از بلیت یکطرفه امن‌ترین نقطه دنیا تاساخت پناهگاه ‌ضدبمب

بازار داغ سودجویی از «پایان جهان» +تصاویر جالب

پایگاه تحلیلی خبری ایران بالکان ( ایربا ) نقل کرده است :

 

این سوءاستفاده‌ها از ساخت کپسول‌های نجات بسیار مقاوم موسوم به «کشتی نوح» در چین گرفته تا ساخت گذرگاه طاقدار بزرگ به سبک مایاها از یخ، ذخیره شمع و شکر و کبریت در روسیه تا ساخت پناهگاه‌های تجملی ضدبمب در کالیفرنیا را شامل می‌شوند

دامن زدن به این شایعه در جهان تا آن جا پیش رفت که دولتها در برخی کشورها مجبور به مواجهه با دردسر تازه شدند؛ پلیس چین تنها در استان کینگ‌های در غرب این کشور، بیش از 400 تن از اعضای یک فرقه مذهبی را به اتهام شایعه‌پراکنی در باب پایان جهان دستگیر کرد.

روستای کوچک «بوگارچ» در جنوب فرانسه نیز این روزها شاهد حضور شمار زیادی از افراد متوهمی است که با باور پایان جهان در 21 دسامبر2012 میلادی، خود را به این منطقه رسانده‌اند، چراکه معتقدند «بوگارچ» امن ترین نقطه زمین برای پایان جهان محسوب می شود.

https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1pcU6ja37k2JFakVmvu8iBjw-s_PY3aptmAHCJOx0URC0mmboZZON38TRlInZ6cAQEs2ykEBgRtKA/298-2.jpg?psid=1

روستای «بوگارچ» فرانسه، امن ترین نقطه برای پایان جهان

بسیاری از افراد با توهم پایان جهان، بلیت یک طرفه‌ای به مقصد روستای «بوگارچ» تهیه کردند در چین نیز یک مخترع جوان از ساده لوحی مردم استفاده کرده و با ساخت «کشتی نوح»، اقدام به کسب درآمد کرده است.

https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1p0070am3TWsFpRBBM5wObl9Ms-49qOTSgDso4fh3VCmIw1uaChAW22Uk4w5yKM9pqCdupraVscPo/300-5.jpg?psid=1https://sx3fxa.blu.livefilestore.com/y1plPL_ouZijTg7SZIK-CN6ub3uk4VkSJ8j5xL5DC4ALojYifR3o7CokYYYdYAlqmnuRhARf4N3EeE/302-2.jpg?psid=1

کپسول «کشتی نوح» برای نجات از حوادث پایان جهان

این کپسول های کروی با ظرفیت 14 نفر، در برابر سیل و زلزله ناشی از پایان جهان! مقاوم بوده و با قیمت 32 هزار دلار فروخته می شوند.این مخترع تاکنون 26 سفارش از کشورهای نیوزیلند و چین دریافت کرده است.دردسرهای این شایعه، ناسا را هم واداشت ضمن پوچ و بی‌اساس خواندن « پایان جهان در روز 21 دسامبر 2012» چند روزی مانده به این تاریخ،‌ویدئوی خود با عنوان «چرا جهان دیروز تمام نشد؟» را زودتر از موعد مقرر (22 دسامبر) منتشر کند. این ویدئو با این جمله آغاز می‌شود: «اگر شما در حال تماشای این ویدئو هستید به معنی یک چیز است... جهان دیروز پایان نیافته است

شرح کامل گزارش را (اینجا ) بخوانید

پست هاي در دست نگارش :

https://th3yfq.blu.livefilestore.com/y1pGb9zYejTltFXyf2rRmcGwxdLhYN0Ba7rhMiH10y4u73pbevG0ycvUJIBj7IjKJqyXeMN7U_GDKY/7---1.jpg?psid=1https://th3yfq.blu.livefilestore.com/y1pNdM_bJUIE40aCWzkAQttZ20LaLxZhwOGBdZMDXxsZyWIdQOsVeW3120BhFtJQ2AHHMr6b5kOTOc/7---2.jpg?psid=1https://hxssqg.blu.livefilestore.com/y1pemOK8rcuIgXdMAeQWs9Y2z7_afBzBdddbvJOfUM46rJMmRKYP4G-9VtXtvzQN6QGIgDnOtPCqx4/Karimi---6.jpg?psid=1https://hxssqg.blu.livefilestore.com/y1pDQL33Zq89TGzFfhle7sLeULIC76HNhR_6gy9VfUiAegb-I8oQ4b_BwpMq-ifdmVjGlqYM8WgFPY/Karimi---7.jpg?psid=1

https://6gbplg.blu.livefilestore.com/y1ps-jfqiqH-2TZSbcWqT96YQTEeDDc0CiU64lTC2Tp28OtrraMr8kSS5lCWubJ5lIjD-HjkSM1A_7ZyBZcgU7QXe6gwwtppLpt/4.jpg?psid=1

     آرشیو وبلاگ اینجا  

- تعداد بازديد
  • 4774
  • مرتبه

     
    Copyright 2007 by Behrouz Moddaresi | Design by WebStudio | Powered By Movable Type 3.35